Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Ban quản trị ký túc xá

Ký túc xá Trường đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Tân Phong nằm trong khuôn viên Trường đại học Tôn Đức Thắng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

Cơ chế hoạt động: Tự chủ tài chính, lấy thu bù chi;

Phương châm: Nề nếp, văn minh, hiệu quả, an toàn, bền vững, lâu dài;

Tiêu chí: Phục vụ người học, tạo điều kiện tốt nhất trong ăn ở, sinh hoạt và học tập cho sinh viên ở nội trú. Bổ sung cho các hoạt động chính của Trường, góp phần thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường.

Xem thêm

Nhiệm vụ, Tổ chức nhân sự & cơ sở vật chất

Nhiệm vụ, chức năng

Nhiệm vụ, chức năng

Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất