Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức nhân sự

1

ThS. Nguyễn Đức Hiếu

Giám đốc Ký túc xá

Quản lý, điều hành hoạt động Ký túc xá

2

Nguyễn Đình Thọ

Chuyên viên Ký túc xá

Phụ trách quản lý, kiểm soát an ninh, trật tự, vệ sinh Ký túc xá

3

Phạm Văn Mạnh

Chuyên viên Ký túc xá

Phụ trách quản lý, kiểm soát an ninh, trật tự, vệ sinh Ký túc xá

6

Trần Lê Anh Huy

Chuyên viên Ký túc xá

Phụ trách công tác hành chính đơn vị

Phan Thị Thu Hằng

Phan Thị Thu Hằng

Chuyên Viên Ký túc xá

Phụ trách công tác hành chính đơn vị

 

Đỗ Thành Tài

Chuyên viên Ký túc xá

Phụ trách quản lý, kiểm soát an ninh, trật tự, vệ sinh Ký túc xá.