Nhảy đến nội dung
x
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/11/2018

Sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú đợt 15/11/2018 liên hệ phòng I005 để nhận hoàn trả phí ở nội trú

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00’ đến 11h00’, chiều: 13h30 đến 16h30’

Lưu ý: sinh viên khi nhận tiền mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân để đối chiếu.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt30/09/2018
Ban quản trị Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/09/2018 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2018
Ban quản trị Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2018 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2018
Ban quản trị Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2018 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo bổ sung đối tượng xét ở Ký túc xá
Ký túc xá thông báo về việc bổ sung đối tượng xét tiếp nhận ở nội trú kể từ năm học 2019-2020
Thông báo đóng phí gửi xe tháng và phí ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo về việc tổ chức thu các khoản phí trong học kỳ 2 năm học 2018-2019
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, xét trao học bổng.
Thông báo hoàn trả phí thế chân 2017-2018
Thông báo hoàn trả phí thế chân Ký túc xá năm học 2017-2018, sinh viên liên hệ phòng I005 để nhận hoàn trả phí thế chân.
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/09/2018
Ban quản trị Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/09/2018 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/08/2018
Ban quản trị Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/08/2018 nhận hoàn trả phí ở
Subscribe to Thông báo