Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tập huấn nội quy Ký túc xá cho SVNT khóa 22
an quản trị ký túc xá tổ chức tập huấn nội quy sinh hoạt cho sinh viên nội trú khóa 22. 
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú KTX Cơ sở Bảo Lộc năm học 2018-2019 đợt 2
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú Ký túc xá cơ sở Bảo Lộc năm học 2018-2019 đợt 2
Thông báo tiếp nhận tân sinh viên Khóa 22 vào ở nội trú KTX năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách tân sinh viên được tiếp nhận ở nội trú ký túc xá Tân Phong năm học 2018-2019
Thông báo danh sách sắp xếp phòng ở năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách sắp xếp phòng ở năm học 2018-2019
Thông báo tiếp nhận sinh viên nước ngoài năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nước ngoài năm học 2018-2019
Thông báo đóng phí gửi xe học kỳ 1 năm học 2018-2019
Sinh viên được tiếp nhận ở nội trú Ký túc xá năm học 2018-2019, tiếp tục gửi xe tháng, liên hệ phòng trực I005 để đóng phí gửi xe học kỳ 1 năm học 2018-2019
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú KTX Cơ sở Bảo Lộc năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú Ký túc xá cơ sở Bảo Lộc năm học 2018-2019, thời gian làm thủ tục ở nội trú từ ngày 30/07/2018 đến ngày 15/08/2018
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú KTX Tân Phong năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú ký túc xá Tân Phong năm học 2017-2018, thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ 30/07/2018 đến 10/08/2018
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/6/2018
Sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú đợt 15/6/2018 liên hệ phòng trực ký túc xá I005 nhận hoàn trả phí
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/5/2018
Sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú đợt 15/5/2018 liên hệ phòng trực ký túc xá I005 nhận hoàn trả phí
Subscribe to Thông báo