Nhảy đến nội dung
x
Thông báo danh sách sắp xếp phòng ở năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách sắp xếp phòng ở năm học 2018-2019
Thông báo tiếp nhận sinh viên nước ngoài năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nước ngoài năm học 2018-2019
Thông báo đóng phí gửi xe học kỳ 1 năm học 2018-2019
Sinh viên được tiếp nhận ở nội trú Ký túc xá năm học 2018-2019, tiếp tục gửi xe tháng, liên hệ phòng trực I005 để đóng phí gửi xe học kỳ 1 năm học 2018-2019
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú KTX Cơ sở Bảo Lộc năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú Ký túc xá cơ sở Bảo Lộc năm học 2018-2019, thời gian làm thủ tục ở nội trú từ ngày 30/07/2018 đến ngày 15/08/2018
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú KTX Tân Phong năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú ký túc xá Tân Phong năm học 2017-2018, thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ 30/07/2018 đến 10/08/2018
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/6/2018
Sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú đợt 15/6/2018 liên hệ phòng trực ký túc xá I005 nhận hoàn trả phí
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/5/2018
Sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú đợt 15/5/2018 liên hệ phòng trực ký túc xá I005 nhận hoàn trả phí
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/04/2018
Sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú đợt 30/04/2018 liên hệ phòng trực ký túc xá I005 nhận hoàn trả phí
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/04/2018
Sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú đợt 15/04/2018 liên hệ phòng trực ký túc xá I005 nhận hoàn trả phí
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/03/2018
Sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú đợt 31/03/2018 liên hệ phòng trực ký túc xá I005 nhận hoàn trả phí
Subscribe to Thông báo