Nhảy đến nội dung
x
Thông báo đóng phí gửi xe tháng và phí ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo về việc tổ chức thu các khoản phí trong học kỳ 2 năm học 2018-2019
Đội sinh viên tự quản Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng
Đội sinh viên tự quản có 45 thành viên chính thức và một số thành viên dự bị - với tinh thần tự nguyện, luôn nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc đây là lực lượng nồng cốt trong các hoạt động của Ký túc xá.
Subscribe to Ban quản trị