Nhảy đến nội dung
x

Thông báo danh sách sắp xếp phòng ở năm học 2018-2019

Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách sắp xếp phòng ở nội trú năm học 2018-2019, sinh viên xem file đính kèm

Sinh viên có sự thay đổi phòng ở, thực hiện việc di chuyển phòng sang phòng ở mới từ ngày 26/07/2018 đến 29/07/2018. Lưu ý: sinh viên vệ sinh sạch sẽ góc học tập cá nhân và phòng ở cũ.

Trường hợp sinh viên không được tiếp nhận ở nội trú trong năm học 2018-2019, sinh viên liên hệ bàn trực đội sinh viên tự quản để làm thủ tục bàn giao tài sản, trả phòng ở trước ngày 31/07/2018.