Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đóng phí gửi xe học kỳ 1 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

V/v Đóng phí gửi xe tháng học kỳ 1 năm học 2018-2019

Ban quản trị Ký túc xá thông báo về việc thu phí gửi xe tháng học kỳ 1 năm học 
2017-2018 như sau:

1. Đối tượng thu phí : sinh viên được tiếp nhận ở Ký túc xá năm học 2018-2019; tiếp tục gửi xe tháng tại tầng hầm Nhà A trong học kỳ 1.

2. Thời gian và địa điểm thu phí : từ ngày 30/07/2017 đến hết ngày 10/08/2017, tại phòng I.005.

3. Mức phí (tính từ 01/08/2018 đến 31/12/2018):

Xe máy: 05 tháng x 80.000 đ/tháng = 400.000 đồng

Xe đạp: 05 tháng x 40.000 đ/tháng = 200.000 đồng

Đề nghị sinh viên nội trú tiếp tục gửi xe thực hiện nghiêm túc thông báo này.

BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ