Nhảy đến nội dung
x

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/08/2018

Sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú đợt 31/08/2018 liên hệ phòng I005 để nhận hoàn trả phí ở nội trú

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00’ đến 11h00’, chiều: 13h30 đến 16h30’

Lưu ý: sinh viên khi nhận tiền mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân để đối chiếu