Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ vào Kế hoạch số 103/2018/KH-KTX ngày 23/10/2018 về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 08 năm khánh thành Ký túc xá & Trao học bổng cho sinh viên nội trú học kỳ 1 năm học 2018-2019 đã được Nhà trường phê duyệt;

Ban quản trị Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, xét trao học bổng như sau:

1. Số lượng học bổng : 20 suất.

2. Hình thức cấp: miễn, giảm phí ở Ký túc xá.

3. Mức học bổng: Học bổng sinh viên nội trú được nhận tương đương với phí ở Ký túc xá 01 học kỳ (05 tháng).

4. Đối tượng xét học bổng:

  • Đối với sinh viên năm nhất:

- Thuộc diện gia đình nghèo theo quy định của Nhà nước, trường hợp khó khăn đặc biệt (có minh chứng cụ thể).

- Điểm đầu vào từ 19 điểm trở lên (xét từ cao xuống thấp).

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của Nhà trường và của Ký túc xá.

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm học 2018-2019.

  • Đối với sinh viên năm hai trở lên:

- Thuộc diện gia đình nghèo theo quy định của Nhà nước, trường hợp khó khăn đặc biệt (có minh chứng cụ thể).

- Sinh viên có điểm trung bình học tập năm học 2017-2018 từ 6.5 trở lên (xét từ cao xuống thấp).

Không vi phạm Quy chế công tác học sinh - sinh viên và nội quy, quy định của Nhà trường, đạt điểm rèn luyện từ75 điểm trở lên; chấp hành tốt nội quy Ký túc xá.

Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại Ký túc xá, tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các buổi lao động, vệ sinh môi trường do Ký túc xá tổ chức.

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm học 2018-2019.

5. Hồ sơ xin học bổng gồm:

- Đơn xin học bổng (viết tay hoặc đánh máy trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của bản thân).

- Giấy báo nhập học (đối với sinh viên năm nhất), Bảng điểm học tập năm học 2017-2018 có xác nhận của Phòng Đại học (đối với sinh viên năm 02 trở lên).

- Bảng điểm rèn luyện năm học 2017-2018 có xác nhận của trợ lý công tác sinh viên Khoa (đối với sinh viên năm 02 trở lên).

- Các giấy tờ minh chứng diện hộ nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính hoặc bản sao có công chứng).

6. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2018 đến 23/11/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: phòng trực I.005.