Nhảy đến nội dung
x

Thông báo quy định tham gia câu lạc bộ tập luyện thể thao năm học 2018-2019

1. Mục đích:

- Phát huy hiệu quả chương trình Giáo dục 3 nội dung đạo đức. Nâng cao mục tiêu giáo dục toàn diện “Đức – Trí – Thể – Mỹ” cho sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng.

- Nhằm tạo các sân chơi lành mạnh bổ ích, hướng sinh viên vào các hoạt động thiết thực để tăng cường thể lực nâng cao sức khỏe, xa rời các hoạt động vô bổ không lành mạnh. Phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện thể dục thể thao (TDTT) do nhà trường xây dựng và trang bị.

2. Quy định về việc tham gia đối với sinh viên nội trú:

- Sinh viên nội trú phải tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, phải là thành viên của ít nhất 01 câu lạc bộ TDTT của trường. Việc tham gia vào các câu lạc bộ TDTT sẽ là một trong những tiêu chí để xét sinh viên tái ký hợp đồng nội trú, sinh viên phải tham gia đủ 50% số buổi tập luyện trong năm học để đạt được tiêu chí xét ở nội trú.

- Sinh viên có thể lựa chọn tham gia tập luyện tại:

  • Câu lạc bộ sử dụng cơ sở vật chất của Nhà trường, có thu phí do bộ phận Nhà thi đấu quản lý.
  • Câu lạc bộ tự do ngoài trời không sử dụng trang thiết bị, không thu phí do KTX quản lý

- Sinh viên được ghi nhận tham gia mỗi buổi tập luyện khi được quét mã vạch thẻ sinh viên cập nhật lên hệ thống ở mỗi buổi tập luyện:

  • Tại câu lạc bộ có thu phí: Tự quản Nhà thi đấu hỗ trợ sinh viên điểm danh,
  • Tại câu lạc bộ tự do ngoài trời: sinh viên tự thực hiện điểm danh.

3. Lưu ý về việc tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao tự do tại KTX:

- Trang phục tham gia: trang phục phù hợp với môn thể thao tham gia, mang giầy thể thao.

- Thời gian tập luyện: sinh viên lựa chọn 01 trong 04 buổi tập luyện phù hợp theo lịch:

  • Sáng thứ 2,4,6 (từ 5h00’ đến 7h00’)
  • Chiều thứ 2,4,6 (từ 16h00’ đến 21h30’)
  • Sáng thứ 3,5,7 (từ 5h00’ đến 7h00’)
  • Chiều thứ 3,5,7 (từ 16h00’ đến 21h30’)

- Cách thức ghi nhận điểm danh: sinh viên quét mã vạch thẻ sinh viên 02 lần/ buổi tập (xác định thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) tại bàn trực liên chi hội Nhà I, thời gian tập luyện của buổi tập phải ít nhất 60 phút.

4. Thời gian ghi nhận tập luyện TDTT đối với sinh viên nội trú trong năm học 2018-2019 được bắt đầu tính từ ngày 05/09/2018 tính đến hết năm học 2018-2019.