Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú năm học 2018-2019 đợt 3

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận sinh viên nội trú năm học 2018-2019 đợt 3

Căn cứ tờ trình số 82/2018/TTr-KTX, ngày 23/08/2018 về việc tiếp nhận sinh viên nội trú Ký túc xá năm học 2018-2019 đợt 3 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên ở nội trú đợt 3 năm học 2018-2019 (danh sách nữ, danh sách nam).

Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận đến liên hệ làm thủ tục vào ở nội trú, thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 24/08/2018 đến ngày 31/08/2018.

Thủ tục gồm:

1. Thu phí ở nội trú, sinh viên có 02 sự lựa chọn:

Đóng tiền cả năm học (từ 01/09/2018 – 31/05/2019): 250.000đ x 9 tháng =

2.250.000đ

          - Phí hồ sơ: 20.000đ
          - Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị): 200.000đ
          Tổng cộng: 2.470.000đ
 
* Đóng trước học kỳ 1 (từ 01/09/2018 – 31/12/2018): 250.000đ x 4 tháng  = 1.000.000đ
          - Phí hồ sơ: 20.000đ
          - Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị): 200.000đ
          Tổng cộng: 1.220.000đ

2. Thời gian, địa điểm thu phí ở nội trú:

- Thời gian: từ ngày 24/08/2018 đến 31/08/2018 (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật).

- Địa điểm: Phòng Tài chính A007 vào giờ hành chính.

3. Sau khi đã đóng tiền sinh viên photo 01 bản phiếu thu, 01 hình 2x3 tới phòng trực KTX I.005 làm thủ tục ký hợp đồng, nhận phòng ở.

Sau ngày 31/08/2018 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

Nhà trường tạm thời kết thúc việc tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú Ký túc xá, những trường hợp đặc biệt khó khăn có thể liên hệ tại phòng trực Ký túc xá I.005 để đăng ký bảo lưu hồ sơ, khi có chỗ trống Ban quản trị Ký túc xá sẽ trình Nhà trường xét bổ sung.

BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ