Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tiếp nhận sinh viên nước ngoài năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận sinh viên nước ngoài ở nội trú Ký túc xá năm học 2018-2019

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá đợt 1, Ban quản trị Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nước ngoài ở nội trú Ký túc xá năm học 2018-2019 (file đính kèm).

Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận đến liên hệ làm thủ tục vào ở nội trú, thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 30/07/2018 đến ngày 10/08/2018.

Thủ tục gồm:

A. Đối với sinh viên nước ngoài thuộc diện học bổng, hiệp định: liên hệ phòng I005 làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở.

B. Đối với sinh viên nước ngoài thuộc diện tự túc:

1. Đóng phí ở nội trú, s inh viên có 02 lựa chọn đóng tiền:

* Đóng tiền cả năm học (từ 01/08/2018 – 31/05/2019): 500.000đ x 10 tháng = 5.000.000đ

* Đóng trước học kỳ 1 (từ 01/08/2018 – 31/12/2018): 500.000đ x 05 tháng = 2.500.000đ

2. Thời gian, địa điểm thu phí: sinh viên nộp phí nội trú tại phòng trực I005, từ ngày 30/07/2018 đến ngày 10/08/2018.

Sau khi đóng tiền sinh viên làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở, Sau ngày 10/08/2018 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không đến làm thủ tục vào ở nội trú, sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ