Nhảy đến nội dung
x

Thông báo hoàn trả tiền thế chân cho SVNT thanh lý hợp đồng đợt 31/7/2019

Sinh viên thanh lý hợp đồng nội trú đợt 31/7/2019 liên hệ phòng I005  Ký túc xá nhà I để nhận hoàn trả tiền thế chân

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00’ đến 11h00’, chiều: 13h30 đến 16h30’

Lưu ý: sinh viên khi nhận tiền mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân để đối chiếu