Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020

Căn cứ vào Kế hoạch số 101/2019/KH-KTX ngày 23/10/2019 về việc tổ chức hoạt động trao học bổng cho sinh viên nội trú học kỳ 1 năm học 2019-2020 đã được Nhà trường phê duyệt;

Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, xét trao học bổng như sau:

1. Số lượng học bổng : 20 suất/học kỳ.

2. Hình thức cấp: miễn, giảm phí ở Ký túc xá.

3. Mức học bổng: 2.500.000 đồng

4. Đối tượng xét học bổng:

a. Sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho các hoạt động tại Ký túc xá (02 suất):

- Là thành viên Đội sinh viên tự quản Ký túc xá có tư cách đạo đức tốt, có nhiều đóng góp cho các hoạt động tại Ký túc xá, được tập thể Đội sinh viên tự quản tín nhiệm bầu chọn và được Giám đốc Ký túc xá thống nhất đề xuất Nhà trường cấp học bổng.

Không vi phạm Qui chế công tác sinh viên, Qui chế và nội qui, qui định của Ký túc xá, của Nhà trường; đạt điểm rèn luyện từ 60 điểm trở lên. Chưa nhận học bổng khác trong năm học 2019-2020.

b. Sinh viên nội trú nghèo vượt khó (18 suất):

Thuộc diện gia đình nghèo theo qui định của Nhà nước; những trường hợp ngoài qui định nhưng khó khăn đặc biệt (có minh chứng cụ thế).

Không vi phạm Qui chế công tác sinh viên, Qui chế và nội qui, qui định của Nhà trường, của Ký túc xá.

Chưa nhận học bổng khác trong năm học 2019-2020.

- Đối với sinh viên năm nhất: Điểm đầu vào từ 18 điểm trở lên (xét từ cao xuống thấp).

- Đối với sinh viên năm hai trở lên: Sinh viên có điểm trung bình học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 từ 5.0 trở lên, đạt điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 từ 60 điểm trở lên (xét từ cao xuống thấp).

c. Vận động tài trợ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nội trú có hoàn cảnh khó khăn: Ký túc xá liên hệ Nhà tài trợ hỗ trợ 20 suất hỗ trợ cho sinh viên nội trú có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trị giá 1.500.000 đồng/suất.

5. Hồ sơ xin học bổng gồm:

- Đơn xin học bổng (viết tay hoặc đánh máy trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của bản thân).

- Giấy báo nhập học (đối với sinh viên năm nhất), Bảng điểm học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 có xác nhận của Phòng Đại học (đối với sinh viên năm 02 trở lên).

- Bản sao công chứng sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo qui định Nhà nước; hoặc giấy xác nhận trường hợp khó khăn đặc biệt (có minh chứng cụ thể).

6. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/10/2019 đến 21/11/2019.

Địa điểm nộp hồ sơ:

Văn phòng I.0005