Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/11/2019

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận tân sinh viên ở nội trú Ký túc xá Tân Phong

năm học 2019-2020 đợt ngày 01/11/2019

Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/11/2019 (danh sách tiếp nhận) Những sinh viên có tên trong danh sách thực hiện thủ tục đóng phí và nhận phòng như sau:

1. Thời gian, địa điểm thu phí:

  • Thời gian đóng phí ở nội trú: ngày 5/11 - 6/11/2019
  • Địa điểm đóng phí: Văn phòng I.005 Ký túc xá
  • Sau khi đóng phí, Sinh viên photo phiếu thu phí KTX, chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), 02 ảnh thẻ 2x3, liên hệ phòng trực Ký túc xá, I005 để nhận phòng

2. Số tiền đóng phí Ký túc xá:

Phi KTX 1-11

Sau ngày 31/10/2019 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không đến làm thủ tục nộp phí ở nội trú, sinh viên sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách tiếp nhận.