Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá

Học kỳ 2 năm học 2019-2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 28/2020/KH-KTX ngày 07/05/2020 về việc trao học bổng sinh viên nội trú học kỳ 2 năm học 2019-2020 đã được Nhà trường phê duyệt;

Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung sau:

 1. Trao học bổng sinh viên nội trú:
 1. Số lượng học bổng: 20 suất/học kỳ
 2. Hình thức cấp: miễn, giảm phí ở Ký túc xá
 3. Mức học bổng: 2.500.000 đồng.
 4. Đối tượng xét học bổng:
 1. Sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho các hoạt động tại Ký túc xá (02 suất):
 • Là thành viên Đội sinh viên tự quản Ký túc xá có tư cách đạo đức tốt, có nhiều đóng góp cho các hoạt động tại Ký túc xá, được tập thể Đội sinh viên tự quản tín nhiệm bầu chọn và được Giám đốc Ký túc xá thống nhất đề xuất Nhà trường cấp học bổng.
 • Không vi phạm Qui chế công tác sinh viên, Qui chế và nội qui, qui định của Ký túc xá, của Nhà trường; đạt điểm rèn luyện từ 60 điểm trở lên. Chưa nhận học bổng khác trong năm học 2019-2020.
 1. Sinh viên nội trú nghèo vượt khó (18 suất):
 • Thuộc diện gia đình nghèo theo qui định của Nhà nước; những trường hợp ngoài qui định nhưng khó khăn đặc biệt (có minh chứng cụ thế).
 • Không vi phạm Qui chế công tác sinh viên, Qui chế và nội qui, qui định của Nhà trường, của Ký túc xá.
 • Chưa nhận học bổng khác trong năm học 2019-2020.
 • Sinh viên có điểm trung bình học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 từ 5.0 trở lên, đạt điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020 từ 60 điểm trở lên (xét từ cao xuống thấp).

      5. Hồ sơ xét học bổng:

 • Đơn xin cấp học bổng (trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của bản thân), ghi rõ điểm học tập và điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.
 • Bản sao công chứng sổ hộ nghèo theo quy định Nhà nước hoặc giấy xác nhận trường hợp khó khăn đặc biệt (có xác nhận của địa phương).
 • Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 có xác nhận của Phòng Đại học.
 1. Vận động tài trợ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nội trú có hoàn cảnh khó khăn: Ký túc xá liên hệ Nhà tài trợ hỗ trợ 15 suất hỗ trợ cho sinh viên nội trú có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trị giá 1.500.000 đồng/suất.
 2. Hỗ trợ phí ở nội trú cho con em cán bộ Công đoàn đang sinh hoạt tại Ký túc xá:
 • Đối tượng: Sinh viên nội trú là con, anh (chị), em ruột của Cán bộ Ủy viên Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở (đang công tác tại LĐLĐ các Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Công đoàn ngành tương đương).
 • Phương thức cấp: Khấu trừ mỗi tháng 100.000 đồng dựa trên số tháng thực tế ở nội trú của sinh viên trong năm học 2019-2020 (tính đến ngày 31/07/2020).
 1. Thời gian nộp hồ sơ học bổng nội trú:
 • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/06/2020.
 • Hồ sơ học bỗng nộp tại Văn phòng I.0005, Ký túc xá.