Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 04/05/2020

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận tân sinh viên ở nội trú Ký túc xá Tân Phong

năm học 2019-2020 đợt ngày 04/05/2020

Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 04/05/2020 (danh sách tiếp nhận) Những sinh viên có tên trong danh sách thực hiện thủ tục đóng phí và nhận phòng như sau:

1. Thời gian, địa điểm thu phí:

  • Thời gian đóng phí ở nội trú: ngày 05/05 - 08/05/2020
  • Địa điểm đóng phí: Văn phòng I.005 Ký túc xá
  • Sinh viên chuẩn bị 02 bản sao chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), 01 sổ hộ khẩu, 01 bản thẻ sinh viên, 02 ảnh thẻ 2x3, liên hệ phòng trực Ký túc xá, I.0005 để nhận phòng

2. Số tiền đóng phí Ký túc xá:

Sinh viên đóng phí tương ứng với loại phòng trong danh sách tiếp nhận :

Phí ở nội trú

Sau ngày 08/05/2020 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không đến làm thủ tục nộp phí ở nội trú, sinh viên sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách tiếp nhận.

KÝ TÚC XÁ

Thẻ