Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 3 NH 2020-2021 (dành cho tân sinh viên)

Căn cứ vào kết quả hội đồng họp xét ở nội trú, căn cứ tờ trình số 103/2020/TTr-KTX ngày 12/10/2020 về việc tiếp nhận sinh viên ở nội trú Ký túc xá năm học 2020-2021 đã được Đại diện trường phê duyệt, Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên ở nội trú:

- Danh sách nữ gồm: thuộc diện ưu tiên chính sách, KV1 không thuộc thành phố-thị xã, KV2NT không không thuộc thành phố-thị xã (danh sách đính kèm).

- Danh sách nam gồm: thuộc diện ưu tiên chính sách, KV1, KV2NT, sinh viên KV2 thuộc các trường ký kết sắp xếp thứ tự ưu tiên theo đề xuất của phòng CTHSSV (danh sách đính kèm).

Sinh viên chuẩn bị 01 ảnh thẻ kích cỡ 2x3 (ghi rõ họ tên, mã số sinh viên) và liên hệ văn phòng ký túc xá I.005 để làm thủ tục đóng phí và nhận phòng.

1. Thời gian, địa điểm thu phí:

- Thời gian thu phí: từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2020 (buổi sáng: 8h30’ đến 11h00’, buổi chiều: 13h00’ đến 15h30’).

- Địa điểm thu: văn phòng Ký túc xá I.005, thu phí qua ngân hàng Tiên Phong.

- Sau ngày 16/10/2020, sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không đóng phí, sinh viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

2. Mức đóng phí ở nội trú:

  • Đối với sinh viên ở Ký túc xá nhà H, I: sinh viên có 02 lựa chọn đóng phí:
Thu phí
  • Đối với sinh viên ở Ký túc xá nhà K, L: sinh viên có 02 lựa chọn đóng phí:
Thu phí
  • Đối với sinh viên ở Ký túc xá phòng 04 giường: sinh viên có 02 lựa chọn đóng phí:
Thu phí
  • Đối với sinh viên ở Ký túc xá phòng 02 giường: sinh viên có 02 lựa chọn đóng phí:
Thu phí

Lưu ý: Sinh viên lưu giữ phiếu thu cẩn thận để đối chiếu.

Những sinh viên không được tiếp nhận liên hệ Trung Tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (Phòng C003) để được tư vấn, giới thiệu nhà trọ.

Những trường hợp đặc biệt khó khăn khác có thể liên hệ đăng ký lại tại phòng trực Ký túc xá I.005 để xét tiếp nhận bổ sung thay thế những sinh viên được tiếp nhận nhưng không vào ở; thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/10/2020.