Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao NH 2020-2021

THÔNG BÁO

Về việc tham gia câu lạc bộ tập luyện thể thao đối với sinh viên nội trú

năm học 2020-2021

1. Mục đích:

- Phát huy hiệu quả chương trình Giáo dục 3 nội dung đạo đức. Nâng cao mục tiêu giáo dục toàn diện “Đức – Trí – Thể – Mỹ” cho sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng.

- Nhằm tạo các sân chơi lành mạnh bổ ích, hướng sinh viên vào các hoạt động thiết thực để tăng cường thể lực nâng cao sức khỏe, xa rời các hoạt động vô bổ không lành mạnh. Phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện thể dục thể thao (TDTT) do nhà trường xây dựng và trang bị.

2. Qui định về việc tham gia câu lạc bộ TDTT đối với sinh viên nội trú:

- Việc tham gia vào các câu lạc bộ TDTT sẽ là một trong những tiêu chí để xét sinh viên tái ký hợp đồng nội trú, sinh viên được ghi nhận có tham gia tập luyện TDTT phải tham gia liên tục và tối thiểu 50% số buổi tập luyện trong năm học để đạt được tiêu chí xét ở nội trú (số buổi tập luyện tối đa theo yêu cầu: 12 buổi/tháng).

- Sinh viên có thể lựa chọn tham gia tập luyện tại:

  • Câu lạc bộ TDTT có thu phí: các câu lạc bộ TDTT hoạt động sử dụng cơ sở vật chất của Nhà trường, có thu phí do khoa Khoa học thể thao và Nhà thi đấu tổ chức, quản lý.
  • Câu lạc bộ TDTT tự do không thu phí: các câu lạc bộ TDTT ngoài trời (chạy bộ, đi bộ, đá cầu,v/v), hoạt động tại khuôn viên quanh Ký túc xá, do Ký túc xá quản lý.

- Sinh viên được ghi nhận tham gia tập luyện khi được quét mã vạch thẻ sinh viên và được cập nhật lên hệ thống ở mỗi buổi tập luyện:

  • Tại câu lạc bộ có thu phí: ban quản lý câu lạc bộ điểm danh – văn phòng Step-Up.
  • Tại câu lạc bộ tự do không thu phí: sinh viên tự thực hiện điểm danh tại bàn trực Ký túc xá.

3. Nội qui tham gia câu lạc bộ TDTT tự do không thu phí:

- Tự trang bị dụng cụ tập luyện luyện phù hợp với môn thể thao tập luyện, tự bảo quản tư trang, tài sản cá nhân; có ý thức bảo quản tài sản chung, chịu trách nhiệm đền bù hư hỏng, mất mát do mình gây ra.

- Ứng xử văn minh, đúng mực, vui vẻ thân thiện với mọi người khi tham gia tập luyện. Có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi.

- Trang phục tham gia: trang phục lịch sự, gọn gàng, đúng quy định và phù hợp với môn thể thao, mang giầy thể thao, tự đảm bảo an toàn bản thân khi tập luyện.

- Thời gian tập luyện: sinh viên lựa chọn 01 trong 04 nhóm thời gian tập luyện phù hợp theo lịch của cá nhân:

  • Sáng thứ 2, 4, 6 (từ 5h00’ đến 7h00’).
  • Chiều thứ 2, 4, 6 (từ 16h00’ đến 21h30’).
  • Sáng thứ 3, 5, 7 (từ 5h00’ đến 7h00’).
  • Chiều thứ 3, 5, 7 (từ 16h00’ đến 21h30’).

- Cách thức ghi nhận điểm danh: sinh viên quét mã vạch thẻ sinh viên 02 lần/ buổi tập ( điểm danh thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc buổi tập) tại bàn trực Ký túc xá nhà I và nhà K, thời gian tối thiếu đối với mỗi buổi tập là 45 phút.

4. Thời gian ghi nhận tập luyện TDTT đối với sinh viên nội trú trong năm học 2020-2021 được bắt đầu tính từ ngày 01/11/2020 tính đến hết năm học.