Nhảy đến nội dung
x

Thông báo danh sách sinh viên đăng ký nội trú NH 2020-2021

Ký túc xá thông báo:

1. Danh sách sinh viên nội trú cơ sở Tân Phong năm học 2020-2021 đăng ký xét tái ký hợp đồng nội trú trong năm học 2021-2022.

2. Tình hình chấp hành nội qui sinh hoạt của sinh viên trong năm học 2020-2021.

3. Tình hình tham gia thể dục thể thao của sinh viên trong năm học 2020-2021.

4. Thông tin xử lý kỷ luật cấp trường trong năm học 2020-2021.

Trên đây là những tiêu chí để xem xét việc tái ký hợp đồng ở nội trú ở năm học 2021-2022, yêu cầu sinh viên kiểm tra và phản hồi (nếu có) từ ngày thông báo đến hết ngày 24/06/2021, sau thời gian trên, nếu sinh viên không có bất kỳ phản hồi nào thì xem như thống nhất với những nội dung đã được thông báo.

Thông tin phản hồi sinh viên gửi đến email: ktx@tdtu.edu.vn

Lưu ý: Ký túc xá sẽ tiếp tục ghi nhận việc chấp hành nội qui sinh hoạt của sinh viên cho đến thời điểm xét tiếp nhận.

File đính kèm (sinh viên mở file, tìm kiếm theo mã sinh viên)