Nhảy đến nội dung
x

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/12/2020

Sinh viên chấm dứt hợp đồng ở nội trú trước thời hạn đợt 15/12/2020 liên hệ VP I.0005 Ký Túc Xá để nhận hoàn trả phí ở nội trú.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00’ đến 11h00’, chiều: 13h30 đến 16h30’ (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật)

Lưu ý: Sinh viên khi nhận tiền mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân để đối chiếu.