Nhảy đến nội dung
x

Thông báo niêm yết danh sách cử tri

Từ ngày 13/4/2021 đến ngày 13/5/2021 Ủy ban nhân dân phường Tân phong đã niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 62 và 63 (KTX khu H-I và K-L) tại sảnh nối canteen nhà H-I và sảnh 7-eleven.

Sinh viên nội trú thực hiện kiểm tra thông tin trong bảng niêm yết, nếu phát hiện thông tin sai sót thì liên hệ nhân sự trực tại sảnh để thông báo.

Niêm yết