Nhảy đến nội dung
x

TS. Trần Trọng Đạo làm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 27/4/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định công nhận Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019.

Trước đó, Hội đồng trường của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức hội nghị bầu chức danh Quyền Hiệu trưởng. TS. Trần Trọng Đạo đã được bầu với số phiếu đồng ý là 15 phiếu trên tổng số 15 thành viên Hội đồng trường dự họp  (tỷ lệ 100%).

Ngay sau khi thành lập vào ngày 3/4/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng với Đảng uỷ trường đã nhanh chóng thực hiện các công việc để ổn định hoạt động của trường, trong đó có việc hoàn thiện, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường; tiến hành các thủ tục quyết định nhân sự lãnh đạo trường phù hợp với tình hình thực tế theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TTĐ
TS.Trần Trọng Đạo (thứ 2 từ trái sang) trong một sự kiện khoa học.
TS.Trần Trọng Đạo (thứ 2 từ trái sang) trong một sự kiện khoa học.

Trang tin: TDTU