Nhảy đến nội dung
x

Thông báo cập nhật danh sách sinh viên đăng ký nội trú NH 2022-2023

Ký túc xá thông báo:

1. Danh sách sinh viên nội trú cơ sở Tân Phong năm học 2021-2022 đăng ký xét tái ký hợp đồng nội trú trong năm học 2022-2023.

2. Tình hình chấp hành nội quy sinh hoạt của sinh viên trong năm học 2021-2022 cập nhật đến ngày 8/7/2022.

3. Tình hình tham gia thể dục thể thao của sinh viên trong năm học 2021-2022.

4. Thông tin xử lý kỷ luật cấp trường trong năm học 2021-2022 cập nhật đến ngày 8/7/2022.

Yêu cầu sinh viên kiểm tra và phản hồi (nếu có) từ ngày thông báo đến hết ngày 11/7/2022. Sau thời gian trên nếu sinh viên không có bất kỳ phản hồi nào thì xem như thống nhất với những nội dung đã được thông báo.

Lưu ý: Ký túc xá sẽ tiếp tục ghi nhận việc chấp hành nội quy sinh hoạt của sinh viên cho đến thời điểm xét tiếp nhận.

File đính kèm (sinh viên mở file, tìm kiếm theo mã sinh viên)