Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 1 NH 2022-2023 (dành cho sinh viên khóa 25 trở về trước)

1. TIẾP NHẬN SINH VIÊN NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ TÂN PHONG

1.1 Mức thu phí ở nội trú
Đối với sinh viên ở Ký túc xá nhà I: sinh viên có 02 lựa chọn đóng phí:

Ký túc xá


Đối với sinh viên ở Ký túc xá nhà K, L: sinh viên có 02 lựa chọn đóng phí:

Ký túc xá

Đối với sinh viên ở Ký túc xá phòng 04 giường (Sinh viên đóng tiền điện, nước theo chỉ số đồng hồ hàng tháng):

Sinh viên có 02 lựa chọn đóng phí:

Ký túc xá
  • Đối với sinh viên ở Ký túc xá phòng 02 giường (Sinh viên đóng tiền điện, nước theo chỉ số đồng hồ hàng tháng):

Sinh viên có 02 lựa chọn đóng phí:

Ký túc xá

1.2 Thời gian, địa điểm thu phí

- Thời gian thu phí: từ ngày 18/7/2022 đến 11h00 ngày 23/7/2022.

Sáng từ: 8h00-11h00

Chiều từ: 13h00-15h30

Lưu ý: Ngày 23/7/2022 chỉ thu đến 11h00 (không thu buổi chiều)

- Địa điểm thu: phòng I.005 Ký túc xá nhà I.

- Sau ngày 23/7/2022, sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không đến làm thủ tục vào ở nội trú, sinh viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

2. TIẾP NHẬN SINH VIÊN QUỐC TẾ NỘI TRÚ KÝ TÚC XÁ TÂN PHONG

2.1 Thủ tục tiếp nhận, đóng phí

  • Đối với sinh viên quốc tế thuộc diện học bổng (bố trí tại KTX nhà I): liên hệ văn phòng I.005 làm thủ tục nhận phòng ở.

· Đối với sinh viên quốc tế thuộc diện tự túc phí Ký túc xá (bố trí tại KTX nhà K, L):
đóng phí ở nội trú, sinh viên có 02 sự lựa chọn đóng phí:

- Đóng tiền cả năm học từ 15/08/2022 – 15/06/2023: 600.000đ x 10 tháng = 6.000.000đ

- Đóng trước học kỳ 1 từ 15/08/2022 – 15/01/2023: 600.000đ x 05 tháng = 3.000.000đ

2.2 Thời gian, địa điểm thu phí: Ký túc xá sẽ thu phí sau khi có quyết định cấp học bổng cho sinh viên quốc tế năm học 2022-2023.

3. THU PHÍ GỬI XE HỌC KỲ 1 NH 2022-2023

3.1. Thu phí gửi xe tháng đối với sinh viên nội trú khóa 25 trở về trước:

Thời gian thu phí: từ ngày 18/07 đến ngày 29/07/2022 đối với những sinh viên tiếp tục đăng ký gửi xe tháng tại hầm xe khu A và hầm xe KTX.

Địa điểm thu phí: phòng I.005 Ký túc xá, cơ sở Tân Phong, Quận 7.

Mức thu phí ở gửi xe tháng Ký túc xá (từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 15/01/2023):

- Đối với xe máy: 5 tháng x 80.000VNĐ/tháng = 400.000VNĐ

- Đối với xe đạp: 5 tháng x 40.000VNĐ/tháng = 200.000VNĐ

- Đối với xe đạp điện: 5 tháng x 50.000VNĐ/tháng = 250.000VNĐ

3.2.. Đối với tân sinh viên nội trú khóa 26 và sinh viên đăng ký gửi xe mới:

Địa điểm thu phí: Phòng trực Ký túc xá I.005, cơ sở Tân Phong, Quận 7.

Mức thu phí gửi xe tháng: tính từ thời điểm đăng ký gửi xe đến hết ngày 15/01/2023.

- Đối với xe máy: đơn giá 80.000VNĐ/tháng

- Đối với xe đạp: đơn giá 40.000VNĐ/tháng

- Đối với xe đạp điện: đơn giá 50.000VNĐ/tháng

4. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TIẾP NHẬN NỘI TRÚ

- Danh sách nam

- Danh sách nữ

Sau thời gian trên nếu sinh viên không đóng phí xem như từ chối tiếp nhận ở nội trú NH 2022-2023.