Nhảy đến nội dung
x

Nhiệm vụ, chức năng

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý điều hành, quản lý sử dụng, khai thác tài nguyên, cơ sở vật chất của Ký túc xá đạt hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lâu dài.
  • Điều hành hoạt động quản lý tại Ký túc xá đảm bảo an ninh trật tự, ngăn nắp, gọn gàng vệ sinh sạch sẽ trong toàn bộ phòng ở nội trú và khuôn viên quanh Ký túc xá.
  • Thực hiện công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt, học tập của sinh viên nội trú.
  • Quản trị sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản, trang thiết bị được trang bị tại Ký túc xá, lập kế hoạch bảo trì, sữa chữa đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ký túc xá luôn ổn định, bền vững.