Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng

 

 

Events

Cơ chế hoạt động: Tự chủ tài chính, tự cân đối thu chi;

Phương châm: Nề nếp, văn minh, hiệu quả, an toàn, bền vững, lâu dài;

Tiêu chí: Phục vụ người học, tạo điều kiện tốt nhất trong ăn ở, sinh hoạt và học tập cho sinh viên ở nội trú. Bổ sung cho các hoạt động chính của Trường, góp phần thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường.

Hệ thống Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng gồm Ký túc xá Cơ sở Tân Phong, quận 7, Tp.HCM, Ký túc xá Phân hiệu Khánh Hòa và Ký túc xá Cở sở Bảo Lộc. Cung cấp 5831 chỗ ở cho sinh viên.

Ký túc xá Trường Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Tân Phong gồm 04 khối nhà H, I, K và L. Với tổng diện tích sàn xây dựng là 42.414 m2; Phục vụ 4.772 chỗ ở cho sinh viên.

Nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất

Nhiệm vụ, chức năng

Nhiệm vụ, chức năng

Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Hình ảnh ký túc xá TDTU