Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức nhân sự

1

ThS. Nguyễn Đức Hiếu

Giám đốc Ký túc xá

Quản lý, điều hành hoạt động Ký túc xá

2

Nguyễn Đình Thọ

Chuyên viên Ký túc xá

Quản trị cơ sở

6

Trần Lê Anh Huy

Trợ lý giám đốc

Phụ trách công tác hành chính đơn vị

Phan Thi Thu Hang

Phan Thị Thu Hằng

Chuyên Viên Ký túc xá

Phụ trách công tác hành chính đơn vị

 

Đỗ Thành Tài

 

Đỗ Thành Tài

Chuyên viên Ký túc xá

Quản trị cơ sở

Nhơn Quang Trường

 

Nhơn Quang Trường

Chuyên viên Ký túc xá

Quản trị cơ sở

Lê Quỳnh Như

Lê Quỳnh Như

Chuyên viên Ký túc xá

Phụ trách công tác hành chính đơn vị

Trần Thế Phong

 

Trần Thế Phong

Chuyên viên Ký túc xá

Quản trị cơ sở