Nhảy đến nội dung
x

Chấm dứt hợp đồng nội trú

Sinh viên đang lưu trú ký túc xá có nguyện vọng kết thúc hợp đồng ở nội trú trước thời hạn phải nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng về văn phòng KTX I005 trước từ 10 đến 15 ngày. Mỗi tháng có 02 đợt kết thúc hợp đồng vào ngày 15 và cuối mỗi tháng.

Khi chuyển ra Ký túc xá, sinh viên phải phải dọn dẹp vệ sinh góc học tập, phòng ở sạch sẽ và liên hệ bàn trực các tòa nhà để làm thủ tục bàn giao tài sản.

Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng: Tại đây