Nhảy đến nội dung
x

Gửi xe, Đổi xe, Chấm dứt hợp đồng xe

 

1. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GỬI XE THÁNG

Sinh viên nội trú (SVNT) có nguyện vọng đăng ký gửi xe tại Ký túc xá, hoàn tất mẫu đơn đăng ký gửi xe (gồm 02 tờ), chuẩn bị sẵn 02 ảnh 2x3 (lưu ý bắt buộc ảnh 2x3 và không dán ảnh vào đơn).

Gửi xe vào hầm xe Trường VFIS (sẽ nhận được 1 thẻ giấy tạm từ Bảo vệ).

Sinh viên mang đơn, hình thẻ, thẻ giấy đến văn phòng I.005 để đóng phí, phí gửi xe được thu từ thời điểm gửi xe đến hết học kỳ.

Đơn giá thu phí: xe máy: 80.000đ/tháng, xe đạp: 40.000đ/tháng, xe đạp điện: 50.000đ/tháng.

Sau khi đóng phí sinh viên mang hồ sơ đăng ký gửi xe có xác nhận của ký túc xá nộp tại phòng A.0306 (Phòng Thanh tra pháp chế và An ninh) để làm thẻ xe.

Sinh viên theo dõi thời hạn đóng phí gửi xe, thực hiện đúng nghĩa vụ đóng gia hạn theo thông báo của ký túc xá (trước kết thúc mỗi học kỳ). Các trường hợp gửi xe quá hạn sẽ bị xử lý đúng qui định.

Mẫu đơn gửi xe: Tại đây

2. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỔI XE

Sinh viên đang gửi xe tại tầng hầm Ký túc xá có nguyện vọng đổi sang xe khác, hoàn tất mẫu đơn đổi xe, chuẩn bị sẵn 01 ảnh 2x3.

Đưa xe cũ ra khỏi hầm, đưa xe mới vào và thông báo với bảo vệ (sẽ nhận được 1 thẻ giấy)

Sinh viên mang đơn, hình thẻ, thẻ giấy đến văn phòng I.005 để xác nhận.

Mang đơn đã được xác nhận nộp lên phòng A.0306 (Phòng Thanh tra pháp chế và An ninh) để cập nhật thông tin xe.

Mẫu đơn xin đổi xe: Tại đây

3. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG GỬI XE

Sinh viên đang gửi xe tháng tại tầng hầm xe Trường VFIS có nguyện vọng kết thúc gửi xe làm đơn xin chấm dứt hợp đồng gửi xe liên hệ phòng I.005 để nộp.

Lưu ý: Nộp trước ngày muốn chấm dứt hợp đồng gửi xe 10 -15 ngày.

Mẫu đơn xin CDHĐ xe: Tại đây