Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 1 NH 2022-2023 (dành cho sinh viên khóa 25 trở về trước)
Sinh viên được tiếp nhận nội trú NH 2022-2023 thực hiện đóng phí theo thông báo
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 3 NH 2020-2021 (dành cho tân sinh viên)
SInh viên có tên trong danh sách tiếp nhận thực hiện đúng theo thông báo
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 05/04/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 05/04/2020.
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 29/03/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 29/03/2020.
Thông báo gia hạn việc tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 16/02/2020
Toàn thể người học tại TDTU tạm dừng tập trung tại Trường để tham gia các hoạt động dạy - học trực tiếp từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020.
Thông báo đóng phí ở Ký túc xá học kỳ 2 và phí gửi xe tháng năm học 2019-2020
V/v Đóng phí ở Ký túc xá học kỳ 2 và phí gửi xe tháng năm học 2019-2020
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/10/2019
Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/10/2019
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/09/2019
Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/09/2019
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 2 (dành cho tân sinh viên)
Thời gian đóng phí: từ ngày 08/08/2019 đến hết ngày 16/08/2019. Sau ngày 16/8/2019 sinh viên không đến làm thủ tục nộp phí ở nội trú sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.
Thông báo về việc đóng các khoản phí Ký túc xá trong Học kỳ hè năm học 2018-2019 cập nhật
Sinh viên nội trú thực hiện đóng các khoản phí theo thông báo
Subscribe to Thông báo