Nhảy đến nội dung
x
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2020-2021
Ký túc xá thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên nội trú đặt suất ăn
Ký túc xá hướng dẫn sinh viên nội trú đặt suất ăn
Thông báo phương án tổ chức sắp xếp, bàn giao Ký túc xá nhà H, I làm khu cách ly tập trung
Ký túc xá thông báo phương tổ chức sắp xếp, bàn giao Ký túc xá nhà H, I làm khu cách ly tập trung
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký nội trú NH 2020-2021
Ký túc xá thông báo danh sách sinh viên đăng ký nội trú năm học 2020-2021
Thông báo danh sách đánh giá tổ trưởng phòng ở học kỳ 2 năm học 2020-2021
Ký túc xá thông báo danh sách đánh giá tổ trưởng phòng ở học kỳ 2 năm học 2020-2021 và mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ:
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/04/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/04/2021 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo danh sách đăng ký làm thẻ CCCD có chíp
Sinh viên đã đăng ký làm CCCD kiểm tra danh sách đính kèm và xem hướng dẫn
Thông báo đóng các khoản phí KTX trong học kỳ hè 2020-2021
Ký túc xá thông báo về việc đóng các khoản phí Ký túc xá trong học kỳ hè năm học 2020-2021 và thanh lý hợp đồng nội trú
Thông báo niêm yết danh sách cử tri
Sinh viên nội trú thực hiện kiểm tra thông tin trong bảng niêm yết đến hêt ngày 13/5/2021
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/04/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/04/2021 nhận hoàn trả phí ở
Subscribe to Thông báo