Nhảy đến nội dung
x
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 15/07/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 15/07/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá tòa K để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo V/v thay đổi vị trí văn phòng Ký túc xá

Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú về việc thay đổi vị trí văn phòng làm việc như sau:

  • Vị trí mới: Văn phòng nhà K (xử lý các thủ tục hành chính và công việc liên quan).
  • Vị trí cũ: Phòng I.005 (sinh viên tòa I nộp đơn chấm dứt hợp đồng, xin phép về trễ, nộp phí điện nước, các vấn đề sinh hoạt…).
  • Thời gian: kể từ ngày 22/07/2024.

Ký túc xá thông báo sinh viên biết để đảm bảo thuận tiện khi liên hệ công việc.

Trân trọng.

Thông báo danh sách sinh viên đăng ký nội trú NH 2024-2025 (cập nhật trong học kỳ 3)

Ký túc xá thông báo danh sách sinh viên đang nội trú cơ sở Tân Phong năm học 2023-2024 đăng ký xét tái ký hợp đồng nội trú năm học tiếp theo 2024-2025 đã cập nhật trong học kỳ hè:

1. Tình hình chấp hành nội quy, quy định tại Ký túc xá của sinh viên trong năm học 2023-2024 đã cập nhật đến ngày 14/7/2024.

2. Thông tin xử lý kỷ luật cấp trường trong năm học 2023-2024.

Yêu cầu sinh viên kiểm tra và phản hồi (nếu có) từ ngày thông báo đến hết ngày 19/7/2024. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không có bất kỳ phản hồi nào thì xem như thống nhất với những nội dung trên.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 30/06/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 30/06/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 31/05/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 31/05/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 15/05/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 15/05/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo về việc đóng các khoản phí trong học kỳ hè, thanh lý hợp đồng năm học 2023 – 2024 và đăng ký nội trú năm học 2024 – 2025

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-KTX_PTC ngày 07/5/2024 về việc thu các khoản phí học kỳ hè, thanh lý hợp đồng năm học 2023 – 2024 và triển khai đăng ký nội trú năm học 2024 – 2025 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Ký túc xá thông báo toàn thể sinh viên nội trú những nội dung sau:

1. Thu các khoản phí trong học kỳ hè

1.1. Phí ở nội trú học kỳ hè năm học 2023 – 2024 (tính từ ngày 15/6/2024 đến 15/8/2024)

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 30/04/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 30/04/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 15/04/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 15/04/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 31/03/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 31/03/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Subscribe to Thông báo