Nhảy đến nội dung
x
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/4/2022
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/4/2022 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/4/2022
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/4/2022 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo đóng các khoản phí Ký túc xá trong HK hè năm học 2021-2022 và đăng ký nội trú NH 2022-2023
Căn cứ vào kế hoạch số 49/KH-KTX ngày 04/5/2022 về việc thu các khoản phí HK hè, thanh lý hợp đồng NH 20212022 và triển khai đăng ký nội trú NH 2022-2023 đã được Nhà trường phê duyệt; Ký túc xá thông báo triển khai chi tiết như sau:
Thông báo về việc tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao NH 2021-2022
Việc tham gia vào các câu lạc bộ TDTT sẽ là một trong những tiêu chí để xét sinh viên tái ký hợp đồng nội trú
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/3/2022
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/3/2022 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá Học kỳ 2 năm học 2021-2022
Thực hiện Kế hoạch số 32a/2022/KH-KTX ngày 18/04/2022 về việc trao học bổng sinh viên nội trú học kỳ 2 năm học 2021-2022 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, nay Ký túc xá thông báo chi tiết kế hoạch như sau:
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/07/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/7/2021 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15 và 30/06/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15 và 30/06/2021 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/05/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/05/2021 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo đóng phí gửi xe năm học 2021-2022
Sinh viên nội trú có nguyện vọng gửi xe tháng thực hiện theo thông báo
Subscribe to Thông báo