Nhảy đến nội dung
x
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/9/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/9/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 3 NH 2020-2021 (dành cho tân sinh viên)
SInh viên có tên trong danh sách tiếp nhận thực hiện đúng theo thông báo
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/7/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/7/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/8/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/8/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/8/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/8/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo về việc hoàn trả phí ở và phí thế chân cho sinh viên thanh lý hợp đồng đợt 31/07/2020
Ký túc xá, Phòng tài chính thông báo thực hiện hoàn trả phí ở, phí thế chân cho sinh viên thanh lý hợp đồng nội trú đợt 31/07/2020.
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/6/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/6/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/6/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/6/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo đóng phí gửi xe tháng tính từ ngày 01/08/2020 -31/12/2020
Ký túc xá thông báo về việc thu phí gửi xe tháng tính từ ngày 01/08/2020 - 31/12/2020 năm học 2020- 2021
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/5/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/5/2020 nhận hoàn trả phí ở
Subscribe to Thông báo