Nhảy đến nội dung
x
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/11/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/11/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo đóng phí ở Ký túc xá học kỳ 2 và phí gửi xe tháng năm học 2019-2020
V/v Đóng phí ở Ký túc xá học kỳ 2 và phí gửi xe tháng năm học 2019-2020
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/09/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/09/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/11/2019
Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/11/2019
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020
Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, xét trao học bổng HK 1 năm học 2019-2020.
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 15/10/2019
Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 15/10/2019
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/9/2019
Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/9/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả tiền thế chân cho SVNT thanh lý hợp đồng đợt 31/7/2019
Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/7/2019 nhận tiền thế chân
Subscribe to Thông báo