Nhảy đến nội dung
x
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-KTX ngày 18/03/2024 về việc trao học bổng sinh viên nội trú học kỳ 2 năm học 2023-2024 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;

Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú nội dung sau:

I. Trao học bổng sinh viên nội trú:

1. Đối tượng xét học bổng:

a. Sinh viên có thành tích đóng góp cho các hoạt động tại Ký túc xá (04 suất):

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 15/03/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 15/03/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 29/02/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 28/02/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 31/01/2024

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 31/01/2024 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo đóng phí ở Ký túc xá và phí gửi xe học kỳ 2 năm học 2023-2024

Ký túc xá thông báo về việc tổ chức thu các khoản phí trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên đang ở nội trú như sau:

I. Thu phí ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2023-2024

1. Đối tượng thu phí: sinh viên nội trú Ký túc xá chưa đóng tiền phí ở học kỳ 2.

2. Thời gian: từ ngày 02/01/2024 đến ngày 05/01/2024.

(Lưu ý: giờ thu tiền buổi sáng từ 8h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 15h30).

3. Địa điểm thu phí: văn phòng tòa K, Ký túc xá cơ sở Tân Phong.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 30/11/2023

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 30/11/2023 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 15/11/2023

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 15/11/2023 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe đợt 31/10/2023

Sinh viên chấm dứt gửi xe đợt 31/10/2023 liên hệ văn phòng Ký túc xá I.005 để nhận tiền hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng gửi xe.

Thời gian nhận: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: 8h00' đến 11h00', chiều: 13:30 đến 16:00 (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Lưu ý: Sinh viên khi nhận phí hoàn trả mang theo thẻ sinh viên hoặc CCCD để đối chiếu.

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-KTX ngày 24/10/2023 về Trao học bổng sinh viên nội trú học kỳ 1 năm học 2023-2024 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;

Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, xét trao học bổng như sau:

1. Số lượng học bổng: 25 suất/học kỳ.

2. Hình thức cấp: Tiền mặt.

3. Mức học bổng: 2.500.000 đồng.

4. Đối tượng xét học bổng:

Thông báo về việc tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao NH 2023-2024 (Đối với sinh viên khóa 27)

I. Mục đích:

- Phát huy hiệu quả chương trình Giáo dục 3 nội dung đạo đức. Nâng cao mục tiêu giáo dục toàn diện “Đức – Trí – Thể – Mỹ” cho sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng.

- Nhằm tạo các sân chơi lành mạnh bổ ích, hướng sinh viên vào các hoạt động thiết thực để tăng cường thể lực nâng cao sức khỏe, xa rời các hoạt động không lành mạnh. Phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện thể dục thể thao (TDTT) do nhà trường xây dựng và trang bị.

Subscribe to Thông báo