Nhảy đến nội dung
x
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/12/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/12/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/12/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/12/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/11/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/11/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/11/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/11/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo đóng phí ở Ký túc xá học kỳ 2 và phí gửi xe tháng năm học 2020-2021
Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Ký túc xá thông báo về việc tổ chức thu các khoản phí trong học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2020-2021
Ký túc xá thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo về việc tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao NH 2020-2021
Mỗi sinh viên tham gia ít nhất 1 CLB TDTT là tiêu chí để tái xét hợp đồng nội trú năm học tiếp theo
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/9/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/9/2020 nhận hoàn trả phí ở
Subscribe to Thông báo