Nhảy đến nội dung
x
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/9/2019
Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/9/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả tiền thế chân cho SVNT thanh lý hợp đồng đợt 31/7/2019
Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/7/2019 nhận tiền thế chân
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/10/2019
Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/10/2019
Thông báo họp tổ trưởng tháng 9/2019
Sinh viên là tổ trưởng phòng ở có mặt đầy đủ và đúng giờ
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/8/2019
Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/8/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo về việc tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao
Thông báo về việc tham gia câu lạc bộ tập luyện thể thao đối với sinh viên nội trú năm học 2019-2020
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/7/2019
Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/7/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả tiền thế chân cho SVNT thanh lý hợp đồng đợt 31/5/2019
Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/2/2019 nhận tiền thế chân
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/09/2019
Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/09/2019
Một số nội dung cần lưu ý cho sinh viên nội trú
Ký túc xá thông báo một số nội dung sinh viên cần lưu ý:
Subscribe to Thông báo