Nhảy đến nội dung
x
Trao đổi sinh viên với Đại học Nakhon Pathom Rajabhat - Thái Lan
Hai bên đã thực hiện nhiều nội dung phong phú như: chia sẻ kiến thức về hội nhập, môi trường văn hóa, danh lam thắng cảnh, ẩm thực...
Thanh niên tham gia hành động chống biến đổi khí hậu
Tại buổi tọa đàm, diễn giả đã thảo luận về những tác động của biến đổi khí hậu và những hành động cụ thể của thanh niên.
Trao đổi sinh viên với Đại học Nakhon Pathom Rajabhat - Thái Lan
Hai bên đã thực hiện nhiều nội dung phong phú như: chia sẻ kiến thức về hội nhập, môi trường văn hóa, danh lam thắng cảnh, ẩm thực...
Subscribe to KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN