Nhảy đến nội dung
x

Thông báo phương án tổ chức sắp xếp, bàn giao Ký túc xá nhà H, I làm khu cách ly tập trung

Thực hiện kế hoạch trưng dụng Ký túc xá H, I làm khu cách ly để cách ly tập trung cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2, Ký túc xá thông báo đến sinh viên về phương án tổ chức sắp xếp, bàn giao như sau:

- Thực hiện bố trí chỗ ở sinh viên lưu trú nhà H, I sang nhà K, L tại những vị trí giường trống và những vị trí thanh lý hợp đồng đợt 31/05/2021.

- Thực hiện thu gom đồ đạc của sinh viên nhà K, L thanh lý hợp đồng đợt 31/05/2021, cất giữ trong các tủ quần áo, bàn học, thực hiện dán niêm phong các tủ.

- Đối với sinh viên lưu trú H, I di chuyển sang phòng ở mới phải phối hợp với sinh viên hiện đang ở nhà K, L đảm bảo việc vệ sinh phòng ở, khu vực lưu trú. Lưu ý: sinh viên không tác động vào tài sản, đồ dùng của sinh viên khác.

- Đối với sinh viên nhà H, I không lên dọn đồ được thì KTX sẽ phối hợp với bộ phận chức năng của đơn vị tiếp quản trưng dụng KTX thu gom đồ đạc, đóng thùng, di chuyển về vị trí tập kết, cất giữ.