Nhảy đến nội dung
x
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2020-2021
Ký túc xá thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/7/2022
Sinh viên thanh lý hợp đồng đợt 15/7/2022 nhận hoàn trả phí thế chân
Thông báo hoàn trả tiền thế chân cho SVNT thanh lý hợp đồng đợt 30/6/2022
Sinh viên thanh lý hợp đồng đợt 30/6/2022 nhận hoàn trả phí thế chân
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 1 NH 2022-2023 (dành cho sinh viên khóa 25 trở về trước)
Sinh viên được tiếp nhận nội trú NH 2022-2023 thực hiện đóng phí theo thông báo
Thông báo cập nhật danh sách sinh viên đăng ký nội trú NH 2022-2023
yêu cầu sinh viên kiểm tra và phản hồi (nếu có) từ ngày thông báo đến hết ngày 11/7/2022
Thông báo hoàn trả tiền thế chân cho SVNT thanh lý hợp đồng đợt 15/6/2022
Sinh viên thanh lý hợp đồng đợt 15/6/2022 nhận hoàn trả phí thế chân
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký nội trú NH 2022-2023
Yêu cầu sinh viên kiểm tra và phản hồi (nếu có) từ ngày thông báo đến hết ngày 30/06/2022.
Thông báo sắp xếp phòng ở nội trú HK hè NH 2021-2022
Sinh viên nội trú ở trong học kỳ hè di chuyển phỏng ở mới (nếu có)
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/5/2022
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/5/2022 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/5/2022
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/5/2022 nhận hoàn trả phí ở
Subscribe to Thông báo