Nhảy đến nội dung
x

Tập huấn sinh viên nội trú năm học 2021-2022

Thông báo về việc tập huấn nội quy, quy chế hoạt động Ký túc xá:

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và đang gia tăng. Để hạn chế tập trung đông người KTX sẽ không tổ chức tập huấn tập trung. Thay vào đó KTX sẽ chuyển file tập huấn và sử dụng tài liệu nội qui, qui định trên website của KTX cho sinh viên.

Yêu cầu sinh viên nội trú nắm bắt nội dung tập huấn và chấp hành nghiêm túc.

Sinh viên truy cập file tập huấn tại đây: https://drive.google.com/file/d/13IPEkXOFOAE9qhT7qSbPpHKGzSHXaOo_/view?usp=sharing