Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 1 NH 2022-2023 (dành cho sinh viên khóa 25 trở về trước)
Sinh viên được tiếp nhận nội trú NH 2022-2023 thực hiện đóng phí theo thông báo
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 2 (dành cho sinh viên khóa 25)
Tân sinh viên khóa 25 được tiếp nhận Ký túc xá đọc và thực hiện theo thông báo
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 1 (dành cho sinh viên khóa 24 trở về trước)
Sinh viên khóa 24 trở về trước thực hiện tiếp nhận phòng ở/bàn giao phòng ở theo thông báo
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 3 NH 2020-2021 (dành cho tân sinh viên)
SInh viên có tên trong danh sách tiếp nhận thực hiện đúng theo thông báo
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/10/2019
Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/10/2019
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/09/2019
Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 01/09/2019
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 3 (dành cho tân sinh viên nhập học bằng hình thức xét điểm thi)
Thời gian đóng phí ở nội trú: từ thứ 2 ngày 19/08/2019 đến 11h30 thứ bảy ngày 24/08/2019, (sáng từ 8h15-11h30, chiều từ 13h00-16h00).
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 2 (dành cho tân sinh viên)
Thời gian đóng phí: từ ngày 08/08/2019 đến hết ngày 16/08/2019. Sau ngày 16/8/2019 sinh viên không đến làm thủ tục nộp phí ở nội trú sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.
Thông báo tiếp nhận sinh viên quốc tế ở nội trú Ký túc xá năm học 2019-2020
Sau ngày 09/08/2019, sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không đến làm thủ tục vào ở nội trú, sinh viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú KTX Cơ sở Bảo Lộc năm học 2019-2020 đợt 1
Sau ngày 09/08/2019, sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không đến làm thủ tục vào ở nội trú, sinh viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.
Subscribe to Tiếp nhận Ký túc xá