Nhảy đến nội dung
x
Thông báo đóng phí gửi xe tháng tính từ ngày 1/6/-31/7/2020
Ký túc xá thông báo về việc thu phí gửi xe tháng tính từ ngày 1/6/2020 - 31/7/2020 năm học 2019-2020
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 29/02/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 29/02/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/02/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/02/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/01/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/01/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/12/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/12/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 04/05/2020
Ký túc xá thông báo danh sách tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 04/05/2020
Thông báo thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ Việt Nam về việc tổ chức cách ly toàn xã hội và kế hoạch của Nhà trường về việc phòng chống dịch bệnh
Chương trình chủ nhật xanh Ký túc xá
Chương trình chủ nhật xanh Ký túc xá do Liên chi hội sinh viên Ký túc xá phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan khu vực nội trú, khuôn viên xung quanh Ký túc xá.
Ký túc xá quyên góp ủng hộ em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 18.000.000đ
Chiều ngày 24.12.2019 (AL) toàn bộ số tiền 18.000.000đ được Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức quyên góp đã được bạn Huỳnh Anh Trung Liên chi hội trưởng sinh viên Ký túc xá trao tận tay cho gia em tại quê nhà.
Subscribe to Ký túc xá