Nhảy đến nội dung
x
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2020-2021
Ký túc xá thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/04/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/04/2021 nhận hoàn trả phí ở
Hướng dẫn phòng dịch đối với người ở chung cư, Ký túc xá
Nguồn: Trung tâm kiếm soát bệnh tật (HCDC)
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/04/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/04/2021 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/03/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/03/2021 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/03/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/03/2021 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/01/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/1/2021 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/01/2021
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/1/2021 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/12/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/12/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo đóng phí ở Ký túc xá học kỳ 2 và phí gửi xe tháng năm học 2020-2021
Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Ký túc xá thông báo về việc tổ chức thu các khoản phí trong học kỳ 2 năm học 2020-2021
Subscribe to Ký túc xá