Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-KTX ngày 18/03/2024 về việc trao học bổng sinh viên nội trú học kỳ 2 năm học 2023-2024 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;

Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú nội dung sau:

I. Trao học bổng sinh viên nội trú:

1. Đối tượng xét học bổng:

a. Sinh viên có thành tích đóng góp cho các hoạt động tại Ký túc xá (04 suất):

Là thành viên Đội sinh viên tự quản Ký túc xá có tư cách đạo đức tốt, có nhiều đóng góp cho các hoạt động tại Ký túc xá, được tập thể Đội sinh viên tự quản tín nhiệm bầu chọn và được Giám đốc Ký túc xá thống nhất đề xuất Nhà trường cấp học bổng.

Không vi phạm Quy chế công tác sinh viên, Quy chế và nội quy, quy định của Ký túc xá; đạt điểm rèn luyện từ 60 điểm trở lên.

Chưa nhận học bổng khác trong năm học 2023-2024.

b. Sinh viên nội trú nghèo vượt khó (21 suất):

Thuộc diện gia đình nghèo (hộ nghèo, hộ cận nghèo) theo quy định của Nhà nước; những trường hợp ngoài quy định nhưng khó khăn đặc biệt (có minh chứng cụ thể).

Không vi phạm Quy chế công tác sinh viên, Quy chế và nội quy, quy định của Ký túc xá.

Sinh viên có điểm trung bình học tập từ 5.0 trở lên, đạt điểm rèn luyện từ 60 điểm trở lên trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024.

Chưa nhận học bổng khác trong năm học 2023-2024.

c. Vận động tài trợ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nội trú có hoàn cảnh khó khăn:

Ký túc xá liên hệ Nhà tài trợ hỗ trợ 20 suất cho sinh viên nội trú có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trị giá 1.500.000 đồng/suất.

2. Hồ sơ xét học bổng:

Đơn xin cấp học bổng (trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của bản thân), ghi rõ điểm học tập và điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 - 2024.

Bản sao công chứng sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định Nhà nước hoặc giấy xác nhận trường hợp khó khăn đặc biệt có minh chứng cụ thể (có xác nhận của địa phương).

Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 có xác nhận của Phòng Đại học.

II. Trao hỗ trợ phí ở nội trú cho con em cán bộ Công đoàn đang sinh hoạt tại Ký túc xá:

Đối tượng: Sinh viên nội trú là con, anh (chị), em ruột của Cán bộ Ủy viên Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở (đang công tác tại LĐLĐ các Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Công đoàn ngành tương đương).

Phương thức cấp: Khấu trừ mỗi tháng 100.000 đồng dựa trên số tháng thực tế ở nội trú của sinh viên trong năm học 2023-2024 (tính đến ngày 15/06/2024).

III. Thời gian nộp hồ sơ học bổng nội trú:

Từ ngày 25/3/2024 đến hết ngày 19/4/2024 (trừ T7, CN và ngày lễ).

Hồ sơ học bổng nộp tại văn phòng I.005 Ký túc xá.