Nhảy đến nội dung
x
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/12/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/12/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/11/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/11/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/11/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/11/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/09/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/09/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020
Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, xét trao học bổng HK 1 năm học 2019-2020.
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/9/2019
Ký túc xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/9/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo về việc tham gia câu lạc bộ thể dục thể thao
Thông báo về việc tham gia câu lạc bộ tập luyện thể thao đối với sinh viên nội trú năm học 2019-2020
Một số nội dung cần lưu ý cho sinh viên nội trú
Ký túc xá thông báo một số nội dung sinh viên cần lưu ý:
Subscribe to Dormitory