Nhảy đến nội dung
x
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2019-2020
Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, xét trao học bổng HK 1 năm học 2019-2020.
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2018-2019
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2018-2019
Lễ Kỷ niệm 08 năm khánh thành Ký túc xá ĐH Tôn Đức Thắng (10/12/2010-20/12/2018)
Nhà trường và nhà tài trợ công ty Netnam đã trao tặng 41 suất học bổng cho các bạn sinh viên nội trú có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng nội trú Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2018-2019
Ban quản trị Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú ở Ký túc xá nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ, xét trao học bổng.
Subscribe to Học bổng