Nhảy đến nội dung
x

Thông báo sắp xếp phòng ở nội trú HK hè NH 2021-2022

Thông báo về việc sắp xếp phòng ở mới trong học kỳ hè NH 2021-2022

Sinh viên thực hiện công tác di chuyển chỗ ở (nếu có)

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/6/2022

Lưu ý: Sau khi di chuyển sang phòng ở mới phải dọn dẹp, vệ sinh phòng ở cũ sạch sẽ.

Danh sách nữ

Danh sách nam